היסטוריית עדכוני (PR) פייג'ראנק

עדכוני PageRank (פייג'ראנק) בשנת 2013

6, דצמבר 2013
4, פבואר 2013

עדכוני PageRank (פייג'ראנק) בשנת 2012

7, נובמבר 2012
2, אוגוסט 2012
2, מאי 2012
7, פבואר 2012

עדכוני PageRank (פייג'ראנק) בשנת 2011

8, נובמבר 2011
27, יוני 2011
20, ינואר 2011

עדכוני PageRank (פייג'ראנק) בשנת 2010

3, אפריל 2010

עדכוני PageRank (פייג'ראנק) בשנת 2009

30, דצמבר 2009
30, אוקטובר 2009
25, יוני 2009
27, מאי 2009
1, אפריל 2009

עדכוני PageRank (פייג'ראנק) בשנת 2008

31, דצמבר 2008
26, ספטמבר o 2008
25, יולי 2008
30, אפריל 2008
29, פבואר 2008

עדכוני PageRank (פייג'ראנק) בשנת 2007

12, דצמבר 2007
28, אוקטובר 2007
30, אפריל 2007
25, ינואר 2007
10, ינואר 2007

עדכוני PageRank (פייג'ראנק) בשנת 2006

28, ספטמבר 2006
30, יולי 2006
4, אפריל 2006
7, אפריל 2006
18, פבואר 2006
27, מאי 2006
30, ינואר 2006
4, ינואר 2006